Nosivi i spojni elementi od bakra i mesinga

nosivi

Izrada tehničkih elemenata