Kontakt

MAJAMI
Izrada tehničkih elemenata
vl. Mijo Šinković
OIB 08443433353

Trg Ljube Babića 29
10450 Jastrebarsko

TEL/FAX: 01 6283 868
GSM: 098 720 603
MAIL: majami@zg.t-com.hr

Izrada tehničkih elemenata